Ukliďme Česko 25. 4. 2015

Dne 25. 4. 2015 se naši dobrovolníci zúčastnili celorepublikové akce Ukliďme Česko. Místním organizátorem úklidu byl Okrašlovací spolek čelákovický a úklidové pomůcky poskytly Technické služby. Podařilo se vysbírat několik pytlů odpadků z uliček přední části kolonky, parčíku, oblasti okolo hydrantu, autobusové zastávky a řady přilehlých prostor.  Tímto krokem jsme nejenom přispěli ke vzhledu lokality, ale zároveň odpověděli pochybovačům, kteří prohlašují, že v dělnických domcích žijí pouze lidé lhostejní k životnímu prostředí. Všem, kteří přišli, ještě jednou děkujeme.