Ukliďme svět 2015

V neděli se nás v rámci akce Ukliďme svět sešlo rovných 11! Vyčistili jsme autobusovou zastávku a její nejbližší okolí, uličky mezi dělnickými domky, nový parčík, souběžné travnaté plochy a místo u  hydrantu. Některé nálezy byly skutečně kuriózní. Všem účastníkům děkujeme.