Odtokové kanálky

Odtokové kanálky vedou podél jednotlivých domků. Slouží k zachycování dešťové vody a tajícího sněhu. Kanálky bývají většinou plné, protože voda nestačí odtékat.