Rozvodné elektrické skříně

Aktualizace: Staré rozvodné skříně byly v červenci 2015 odstraněny. Odklizení proběhlo za pomoci dobrovolníků a elektrikáře. Z původních staveb zůstávají základové desky a sem tam vyčnívající „husí krk“. 

Ačkoli byli občané v souvislosti s přechodem k novému poskytovateli elektrické energie nuceni zakoupit drahé rozvodné skříně, původní rozvodny, majetek Kovohutí, dodnes v uličkách stojí. Je více než pravděpodobné, že k jejich odstranění jen tak nedojde a bez aktivního zapojení SDD staré rozvodny v uličkách zůstanou.

Celé připojení k novému dodavateli elektrické energie bylo řešeno chaoticky a provázela ho neinformovanost a nezájem ze strany obou klíčových subjektů, tedy Kovohutí a ČEZu. Nelze opomenout ani ohromný finanční dopad, který zmíněná akce obyvatelům způsobila.