Kdo jsme

Spolek Dělnické domky (dále v textu SDD) byl založen skupinou obyvatel obce Čelákovice, kteří obývají domy v ulici Křižíkova č.p. 292 až 299 a usilují o zlepšení podmínek bydlení a okolního prostředí v lokalitě dělnických domků. 

Jsme lidé, kteří touží po zdánlivě obyčejných věcech – kanalizaci, pitné vodě, veřejném osvětlení a možnosti legálně opravit své nemovitosti. Zároveň nejsme lhostejní k životnímu prostředí, a proto pořádáme dobrovolné úklidové akce.

Do ledna 2016 se náš boj soustředil na změnu územního plánu – z průmyslové na obytnou. Na veřejném zasedání města 13. 1. 2016 bylo odhaleno, že se kolonie Dělnických domků v průmyslové zóně nenachází, a to již od roku 2004!

Nicméně, zatím jsme jen na začátku cesty. Vícegenerační rodiny, staří lidé i malé děti žijí v podmínkách neodpovídajících hygienickým a sociálním standardům 21. století. Stávající situace způsobuje řadu problémů a nedorozumění. Vzhled lokality je tristní. Dosavadní nezájem a odsouvání nabízeného řešení navíc přispívá k segregaci obyvatel, pocitům beznaděje a sociálního vyloučení.


Situace před lednem 2016:

NÁŠ CÍL:

Požadovaných změn v dané lokalitě nelze dosáhnout jinak než prostřednictvím změny územního plánu. Je třeba, aby lokalita Dělnických domků byla vedena jako obytná zóna.

Vedení města nyní započalo pracovat na novém územním plánu. Tento složitý proces probíhá fázovitě, v předem naplánovaných časových úsecích – viz  Rozvoj města. My, členové Spolku Dělnické domky, se do uvedeného procesu aktivně vkládáme, a to s nadějí, že v rámci územního plánování konečně dojde k zohlednění našich připomínek.

(Na druhou stranu nesouhlasíme s tím, aby se územní plán stal jakýmsi zaklínadlem ve smyslu „dokud nebude nový úp zpracován, nelze pro kolonku nic udělat“. Vzhledem k faktu, že dokončení nového územního plánu nastane nejdříve v roce 2019, hrozí, že se v kolonce následujících 10 let nic nezmění! Pokud by město skutečně chtělo kolonce pomoci, může odsouhlasit změnu stávajícího územního plánu za současné práce na tom novém, o což rovněž usilujeme.


Aktuálně:

Archivní materiály prokázaly, že se kolonie Dělnických domků již od roku 2004 nachází ve smíšené zóně pro bydlení (viz Aktuality, poznámka ze 27. 01. 2016.). Co to reálně znamená? Zatím jen příslib, že budou v kolonce brzy zavedeny sítě. Avšak tím úloha SDD zdaleka nekončí.  Pravý boj za zlepšení životních podmínek obyvatel a současně i vzhledu lokality teprve začíná a nepřestane, dokud:

  • nebudou v kolonce skutečně zavedeny sítě, zbudovány chodníky a veřejné osvětlení
  • nedojde k rekolaudaci staveb, odstranění všeobecného chaosu a nastavení jednotných pravidel
  • nebude vyřešena otázka obecních pozemků pod nemovitostmi

DODATEK:

Členy SDD nejsou všichni obyvatelé Dělnických domků, přesto bojujeme i za jejich zájmy, a především za zájmy budoucích generací, které se v Dělnických domcích narodí a budou zde vyrůstat. Nové zájemce o členství samozřejmě vítáme.