Návrh na opravu chyby v územním plánu opět podán

V pondělí 21. 10. 2019 byl opětovně podán návrh na změnu územního plánu Čelákovic, a to s konkrétním požadavkem opravit rozpor textové a grafické části územního plánu. Chyba, která vznikla v roce 2004, a kterou město odmítá napravit, může mít pro obyvatele kolonky fatální následky, a to v souvislosti s připravovanou novelou Stavebního zákona (2021). Pokud město ani tentokrát chybu neopraví, potvrdí se vážný předpoklad o účelovosti takovéhoto jednání!!!

info