Spolek Dělnické domky

Pozvánka na úklidovou akci – 15. 9. 2018

15. 9. 2018 se Spolek Dělnické domky přidává k celonárodní úklidové akci Ukliďme svět. Spolupracovat budeme opět se spřátelenými spolky – Okrašlovacím spolkem čelákovickým a MO Českého rybářského srazu. První sraz: 9:00 u hydrantu v kolonce (pod vlakovou zastávkou Čelákovice-Jiřina).… Continue reading

Vznik Koordinační skupiny

Text převzat ze Zpravodaje města Čelákovice, květen 2018:

„Rada města… zřídila pracovní skupinu Koordinační skupina Plánu podpory pro řešení neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky a jmenovala její členy: Petr Studnička (předseda), Hana Machálková, Šárka Čmugrová, Ladislav Grabowski, Petra Pospíšilová,… Continue reading

Sociální výzkum v kolonce

Během následujících týdnů bude v Čelákovicích, včetně mikroregionu Dělnické domky, prováděn sociální výzkum prostřednictvím dotazníkového šetření a řízených rozhovorů (Agentura pro sociální začleňování). Prosíme občany kolonky o maximální spolupráci.

Ukliďme Česko – duben 2018

SDD se opětovně připojí k celonárodní akci Ukliďme Česko, která proběhne v sobotu 7. dubna od 9:00 ráno (pozor – sraz je tentokrát před Kulturním domem, nikoli u hydrantu). Organizátorem je spřátelený Okrašlovací spolek čelákovický. Vítáme dobrovolníky nejen z řad… Continue reading

Pozvánka na zasedání města

Veřejné zasedání města proběhne ve středu 28. 3. 2018. Jako vždy se uskuteční v Kulturním domě a začíná v 18:00. Máte-li otázky ohledně vývoje zasíťování v kolonce, neváhejte se dostavit.