Současný stav

V lokalitě Křižíkova č.p. 292 až 299 se nachází osm domů lidově nazývaných Dělnické domky. V každém z domků jsou dva až čtyři vchody se stejným číslem popisným. Domky stojí na obecním pozemku, ze kterého obyvatelé odvádějí každoroční nájemné. Žije zde 27 domácností klasického demografického složení (lidé v produktivním věku, důchodci, předškoláci, školáci i novorozeňata). Lokalita DD je jedinečná víceméně bezproblémovým soužitím romské a neromské komunity.

Starousedlíci, kteří se zde narodili, pamatují boje svých rodičů za zlepšení životních podmínek a mlhavé přísliby odkupu obecních pozemků do soukromého vlastnictví. Roky minuly, představitelé města se střídali ve svých funkcích, ale přes opakované prosby a písemně podávané žádosti pro občany DD reálně nebylo uděláno nic.

Někteří lidé, kteří se sem nastěhovali, pociťují manipulaci ze strany realitních kanceláří, které jim zamlčely pravý stav věcí a prostřednictvím inzerce zdůrazňovaly, že kanalizace a obecní vodovod budou výhledově uskutečněny.

Současná situace je neúnosná z následujících důvodů:

 Není možné přestavovat či upravovat nemovitosti.

Díky chybějící kanalizaci dochází ke znečišťování spodních vod: odtoková voda ústí do sběrných kanálků, kde se hromadí, zapáchá a v konečné fázi vytváří „jezero“ na kraji kolonie, které je rájem potkanů a nebezpečného hmyzu.

Pitná voda není zavedena, obyvatelé jsou odkázání na hydrant u vlakové zastávky (tento hydrant je navíc zneužíván vykuky, kteří sami pitnou vodu mají, avšak nestydí se přijet autem s objemnými barely a odebírat vodu pro sebe či hospodářská zvířata).

Kvalita užitkové vody je nebezpečná – při náhodném požití hrozí zdravotní problémy.

Absence veřejného osvětlení a chodníků způsobuje, že je oblast celoročně ponořená do tmy a v zimních měsících těžko udržovatelná – hrozí úrazy, dopravní nehody, kriminalita.

Do oken se z nerovných, děravých uliček celoročně víří prach a nečistoty. Když zaprší, brodí se chodci bahnem.

Lokalita působí neutěšeným, zapomenutým dojmem.

Na cenách nemovitostí a výši pojistek se odráží fakt, že stavby nejsou součástí pozemků.

Nelze se vyvázat ze spoluvlastnictví, neboť takováto změna není možná bez zásadních stavebních úprav.

Obyvatelé pociťují nejistotu a obavy, jsou proto zdrženliví ohledně investic do základních oprav.

Zklamání místních lidí vede k segregaci a pocitům sociálního vyloučení.

Na přelomu roku 2014 a 2015 občané čelili dalšímu nátlaku a nejistotě, tentokrát ze strany energetických závodů. S ukončením činnosti podniku Kovohutě souvisela nutnost přejít k jinému dodavateli elektrické energie. Tento přechod byl učiněn velmi necitlivým způsobem, spojeným se značnými finančními investicemi a nekompromisním postojem jak Kovohutí, tak ČEZu, ze kterého se řada rodin dodnes finančně nevzpamatovala.

Na veškeré občanské podněty bylo doposud reagováno tvrzením, že dokud se oblast nachází v průmyslové zóně, nelze pro obyvatele nic udělat. Tím vznikl začarovaný kruh.

Aktuálně: Archivní materiály prokázaly, že se kolonie Dělnických domků již od roku 2004 nalézá ve smíšené zóně pro bydlení (viz složka Aktuality, pozn. ze 27. 01. 2016).

Víme, že plány pro zavedení sítí existují. (V roce 2010 vypsalo město výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Dokumentace pro ÚR a SP – splašková kanalizace a vodovod – Dělnické domky u Kovohutí“. Zakázku vyhrála firma STAVOKOMPLET. Firma vypracovala plány, avšak zakázka byla kvůli územnímu plánu následně zrušena. Viz Usnesení RM 3.6.2010: strana 4, bod 4.10.)

Doposud se vše řešilo odkládáním a planými sliby, avšak to nelze dělat donekonečna.

Apelujeme tedy na město: Vybudujte kanalizaci, zaveďte vodovod! Umožněte obyvatelům zkolaudovat a legálně upravovat své domy! Nabídněte k prodeji pozemky pod nemovitostmi! Věříme, že současné vedení města naše požadavky konečně vyslyší a bude přístupné dialogu.  Odkládání není řešení.