Veřejné projednání Nového územního plánu

Veřejné projednání Nového územního plánu se uskuteční ve čtvrtek 24. 1. 2019 od 17.00 hodin v sále Kulturního domu v Čelákovicích. Do čtvrtka 31. 1. 2019 je možné uplatnit námitky a připomínky k Návrhu územního plánu Čelákovic pro veřejné projednání. Zveřejněno je i Vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu Čelákovic na udržitelný rozvoj území. Zpracovatelkou územního plánu je Ing. arch. Jitka Fikarová, výkonným pořizovatelem je společnost PRISVICH, s. r. o.

Převzato z https://www.facebook.com/mesto.celakovice/

znak města