Vstupní analýza a Plán vzdálené dílčí podpory

Rada města Čelákovic na její 14. schůzi konané dne 10. 7. 2018:

5.1.1 Se seznámila se zápisem č. 2 z jednání koordinační skupiny Plánu podpory pro řešení neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky.

5.1.2 Projednala a nemá námitek ke Vstupní analýze vzdálené dílčí podpory v Čelákovicích, zpracované Agenturou pro sociální začleňování.

5.1.3 Projednala a nemá námitek k Plánu vzdálené dílčí podpory - město Čelákovice, zpracovaného Agenturou pro sociální začleňování.

5.1.4 Odvolává z funkce člena koordinační skupiny Plánu podpory pro řešení neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky Ing. Ladislava Grabowského k datu 10. 7. 2018.

5.1.5 Jmenuje členem koordinační skupiny Plánu podpory pro řešení neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky Denise Hýbla s účinností od 11. 7. 2018.

Setkání občanů Dělnických domků se uskuteční dne 31. 7. 2018.

(Informace zaslal Ing. Petr Studnička, PhD.)

znak města