Zahájení územního řízení

Dnem 14. 9. 2018 bylo zahájeno územní řízení týkající se splaškové kanalizace (tlaková) a vodovodu v lokalitě dělnických domků. Účastníci řízení obdrželi písemné oznámení a byli pozváni k ústnímu jednání. Jednání proběhlo 21. 2. 2019 v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice, Stankovského 1650.

Dotazy účastníků byly zodpovězeny. Předpoklad termínu k vydání stavebního povolení: do konce roku 2019.

Vzhledem k vysloveným obavám týkajícím se provozu a fungování tlakové kanalizace plánuje Spolek Dělnické domky v adekvátním termínu oslovit představitele města a příhodné subjekty za účelem společného setkání na téma Tlaková kanalizace.

manhole-199548_960_720