Zákony, odkazy, ke stažení

Internetové odkazy se otevírají v novém okně.

Vstupní analýza vzdálené dílčí podpory – Agentura pro soc. začl. 6/2018.pdf

Plán vzdálené dílčí podpory – Agentura pro soc. začl. 6/2018.pdf

TV Barrandov, Naše zprávy ze dne 08. 02. 2017, 13:06

MF Dnes, víkendová příloha ze dne 04. 02. 2017

OnlineStisk, Zpravodajství ze dne 17. 01. 2018

Události v regionech – natočeno v kolonce 11. 01. 2016 

Bytový dům – vzor prohlášení vlastníka budovy

Bytový dům – převod spoluvlastnictví do výlučného vlastnictví

Bytový dům – nařízení vlády – společné části

Kolonka revue 1

Inspirace pro všechny – změna, kterou odstartoval jediný člověk 

Požadavky požární ochrany v dělnických domcích.doc 7. 1. 2016

Důvody pro kastraci koček – leták spolku Devět životů, o.p.s.

Nymburský deník.cz – článek o situaci v kolonce 16. 12. 2015

Čelákovice – místo pro život

Provozní doba sběrného dvora

Nahlížení do katastru 

Občan a pořizování územních a regulačních plánů

Občanská sdružení mohou účinněji bojovat proti územ. plánům

Stavba součást pozemku – vzájemné předkupní právo

Ochranné pásmo dráhy – základní info

Revize komínů – nejčastější omyly a mýty

Přírodní odpuzovač klíšťat z éterických olejů

Ochrana zvířat při sklizni a sečích – každý může pomoci!

Čelákovičtí upíři – Městské muzeum v Čelákovicích

Dobrovolný úklid v Čelákovicích – FCB skupina 

Ukliďme Česko – organizační a bezpečnostní pokyny 2015

Aplikace lepší místo

Nymburský deník.cz – rozhovor s Ing. Pátkem 15. 1. 2015

Pojištění nemovitostí ve spolupodílovém vlastnictví

Strategický plán Čelákovic 2030.pdf

Založení spolku podle nového občanského zákoníku

Aktuální znění předpisů ze Sbírky zákonů ČR

Stanovy SDD