Spolek Dělnické domky

Vydání změny č. 5 územního plánu

Opatření obecné povahy č. 1/2020, tj. změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice nabývá účinnosti 10. července 2020. 

Došlo k napravení chyby v grafické části ÚP a zařazení kolonky do smíšené zóny pro bydlení.

 

Pozvánka na veřejné zasedání města

Veřejné zasedání města se koná ve středu 18. září od 19:00 hod. Diskuze s občany od 18:00. Máte nějaký dotaz? Například k připravovaným změnám ohledně výše nájemného za pozemky (až o 600 %)? Potom neváhejte přijít!

Ukliďme Česko – sobota 6. 4. 2019

Přidejte se k nám na jarní úklidovou akci pod záštitou Ukliďme svět! Lokálními organizátory jsou tradičně dva spřátelené spolky – Spolek Dělnické domky a Okrašlovací spolek čelákovický. Uklidíme ulici, která směřuje k MŠ Přístavní. Nezapomeneme ani na přilehlý parčík. Půjde-li… Continue reading

Územní rozhodnutí vydáno

Dne 7. 3. 2019 obdrželi účastníci řízení písemnou informaci, že Odbor stavebního úřadu Čelákovice vydal územní rozhodnutí na splaškovou kanalizaci a vodovod v dělnických domcích. Dalším krokem v územním řízení bude vydání stavebního povolení (Brandýs n. L.) – s časovým… Continue reading

Zahájení územního řízení

Dnem 14. 9. 2018 bylo zahájeno územní řízení týkající se splaškové kanalizace (tlaková) a vodovodu v lokalitě dělnických domků. Účastníci řízení obdrželi písemné oznámení a byli pozváni k ústnímu jednání. Jednání proběhlo 21. 2. 2019 v zasedací místnosti MěÚ… Continue reading